Vrchařská koruna

Zlínska


Pravidla

1. Hlavní myšlenka

 • VKZ je cykloturistickou akcí a je součástí rodiny Vrchařských korun

 • podstatou akce je zdolat v období od 1. dubna do 30. listopadu všechna předepsaná místa, na každém místě pořídit fotodokumentaci a celý komplet fotografií odeslat organizátorovi

 • akce není soutěží, ani závodem, účelem je motivovat veřejnost ke sportu a lásce k přírodě. Akce je zcela individuální a na zodpovědnosti a morálce každého, jak se k akci postaví

 • pro účast není nutná žádná registrace, akce je bezplatná

 • účast na vlastní nebezpečí

2. Vrcholy

 • jak, kdy a kudy se na dané místa dostanete, je jen na Vás

 • nejčastěji je předepisováno 20 vrcholů, počet se může měnit dle aktuálního ročníku

 • vrcholy můžete zdolávat na kole (kategorie hlavní) nebo pěšky (kategorie pěší)

 • vrcholy nejsou vždy jen nejvyššími místy daného regionu, ale chceme také ukázat místa zajímavá, poučná a krásná

3. Jak získat vrchařskou korunu Zlínska

 • získá ji každý, kdo zdolání předepsaných vrcholů prokáže pořízením a zasláním vlastních fotografií na email info@vkz-bike.cz. Je třeba fotit se tak, aby bylo patrné, že jde o daný vrchol nebo místo

 • fotografie zasílejte ve zmenšeném formátu, aby se vlezly do jednoho emailu, pro lepší a rychlejší kontrolu fotografie, prosím, očíslujte nebo pojmenujte dle vrcholů

 • připište své celé jméno, bydliště a věk (věk nebude zveřejněn, je jen pro naši statistiku)

 • můžete přidat také trochu vlastní statistiky nebo komentář o tom, jak se vám dařilo, co se vám líbilo, nebo nelíbilo (není podmínkou)

 • každý držitel koruny obdrží certifikát

4. GDPR

 • zasláním fotografií souhlasíte s jejich použitím pro účely vyhodnocení, propagace a s jejich zveřejněním na našich webových i facebookových stránkách

 • pokud nesouhlasíte se zveřejněním, je nutné tuto informaci výslovně v emailu uvést. V tom případě bude držitel veden jako "bezejmenný"

 • souhlas se zpracováním Vašich údajů můžete kdykoli odvolat

5. Kategorie

 • Hlavní - hlavní kategorie se mohou účastnit bikeři, kterým je více jak 15 let, horní věková hranice není omezena

 • Pěší - této kategorie se mohou účastnit turisté, kteří chtějí putovat po kraji po svých

 • Junior - kategorie Junior se mohou účastnit děti do 15 let. Podmínkou získání titulu držitele Junior je zdolání 7 libovolných vrcholů zařazených do VKZ v daném roce. Zde je možná kombinace jak kolo, tak i pěší.