Vrchařská koruna

Východních Čech


Pravidla

TERMÍN KONÁNÍ: 1. března - 30.listopadu 2024

PRAVIDLA: VKVČ je primárně cykloturistický projekt, nikoliv závod. Držitelem VKVČ se stává každý biker či turista, který v daném období zdolá na jízdním kole nebo pěšky všech 20 předepsaných vrcholů. Jako důkaz je třeba na každém vrcholu se vyfotit tak, aby bylo patrné, že jde o daný vrchol. Fotodokumentaci si účastníci nově od ročníku 2022 ukládají do svého účtu (profilu) na webu www.vk-bike.eu nebo pomocí mobilní aplikace (je třeba se zde zaregistrovat), tedy neposílá se již e-mailem!!! Ve chvíli, kdy si v profilu uloží fotky ze všech vrcholů, pořadatelům bude automaticky doručena výzva ke kontrole. A pokud ta proběhne bez závad, stává se účastník držitelem VKVČ.

Manuál k novému způsobu předání fotek organizátorům ZDE.

Aplikace ke stažení ZDE.

Samotná účast je bezplatná.

Bikeři a turisté se VKVČ účastní na vlastní nebezpečí!

Ukládáním vrcholových fotografií, jména a bydliště do svého profilu na webu www.vk-bike.eu dávají účastníci organizátorům souhlas tyto fotografie a informace použít ke zveřejnění na webových stránkách, facebooku a v tisku! Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním emailu na info@vkvc-bike.cz

Pokud nesouhlasíte se zveřejněním, je nutno to výslovně uvést v emailu. V takovém případě bude držitel veden ve výčtu držitelů jako „bezejmenný“.

SEZNAM VRCHOLŮ: Souhrn najdete v sekci Vrcholy. Obsahuje nejen samotný přehled vrcholů, ale i základní informace o nich, fotografie a také tip na výjezd.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Aby systém www.vk-bike.eu plnil svůj účel, je třeba, aby i účastníci vyplnili ve svých profilových účtech všechny důležité náležitosti a splnili důležité úkony.

DATUM NAROZENÍ – Systém je nastaven tak, že pokud majitel profilového účtu nevyplní datum narození, je automaticky považován za neplnoletého. A jako takového jej systém uvede ve výsledkové listiny jako „anonymního uživatele“ s tím, že takový účet nebude přístupný návštěvníkům webu www.vk-bike.eu. Tzn. nikdo z veřejnosti si nebude moci prohlédnout fotky dotyčného a ani nebude znát jeho jméno či jiné osobní údaje. Datum narození každého uživatele v systému www.vk-bike.eu vidí pouze administrátoři, běžným návštěvníkům webu se zobrazí namísto data narození pouze věk.

ZVEŘEJNĚNÍ NEZLETILÝCH A MLADISTVÝCH – V případě, že majitel uživatelského nedosáhl věku 18 let, zůstává veden ve výsledkové listině jako „anonymní uživatel“ s tím, že je tento účet pro veřejnost nepřístupný. Zpřístupnit takový účet návštěvníkům webu www.vk-bike.eu a poskytnout jim tedy možnost si prohlédnout fotky dotyčného účastníka lze v administraci. Chráníme tímto neplnoleté účastníky. V rámci VKVČ vyžadujeme od rodičů vyplnění podepsaného souhlasu se zveřejněním. Dokud jej neobdržíme, zůstává jejich dítě vedeno ve výsledcích anonymně.

PŘIHLÁŠENÍ KE KATEGORII – Aby si mohl účastník nahrávat do systému www.vk-bike.eu vrcholové fotky, musí si ve svém účtu vybrat příslušnou kategorii, jíž se účastní. A v této kategorii musí kliknout na zelené tlačítko „Zapojit se“. Teprve poté může v dané kategorii a její sekci „Vrcholy“ nahrávat vrcholové fotky.

FOTOGRAFIE K ZVEŘEJNĚNÍ – V profilových účtech na www.vk-bike.eu jsou všechny fotky komprimovány, aby se předešlo zahlcení serveru. Každý účastník si ale může vybrat libovolné vrcholové foto, které se v systému uloží v originálním rozlišení. Toto foto si uloží tak, že si otevře kategorii, jíž se účastní, a vpravo v sekci „Fotografie ke zveřejnění“ provede upload. Organizátoři příslušné VK tuto „fotografii k zveřejnění“ najdou v účtech jednotlivých účastníků vždy vpravo nahoře, kde se zobrazí šedé tlačítko „Fotografie ke zveřejnění“. Pokud toto tlačítko v účtu účastníky chybí, dotyčný si fotku do účtu nenahrál.