VK-logo

Přidej se
k nám

Pokud chcete organizovat Vrchařskou korunu ve vašem regionu, který není jinou korunou obsazen, obraťte se e-mailem na tvůrce projektu Vrchařských korun, jímž je Vrchařská koruna Valašska, z. s. Kontaktní e-mail: info@vk-bike.eu.

Upozornění:

Spojení "Vrchařská koruna" je chráněno ochranou známkou u Úřadu pro průmyslové vlastnictví a jeho používání je možné pouze se souhlasem majitele, jímž je Vrchařská koruna Valašska, z. s. Majitel vyslovuje souhlas s užíváním ochranné známky výhradně udělováním licence, která má vždy roční platnost. V případě hrubého porušení základních pravidel či opakovaného porušování těchto pravidel ze strany organizátorů určité Vrchařské koruny si majitel ochranné známky vyslovuje právo licenci odejmout i před vypršením její platnosti.

Základní podmínky:

  • Každá Vrchařská koruna funguje samostatně (není vázána na jiné sportovní aktivity, projekty, sdružení apod.) a dodržuje základní pravidla Vrchařských korun cyklistů. (viz Co jsou Vrchařské koruny).
  • Název nového projektu musí obsahovat značku „Vrchařská koruna“. Její užití podléhá souhlasu majitele značky.
  • Každá Vrchařská koruna má určen region své působnosti. Ten se nesmí překrývat s jinými regiony, v nichž Vrchařské koruny již působí. Při zakládání nové Vrchařské koruny podléhá stanovení regionu odsouhlasení majitelem ochranné známky.
  • Každá Vrchařská koruna působí (stanovuje si vrcholy) výhradně na svém stanoveném území. Případný zájem o stanovení vrcholu za hranicemi svého území podléhá souhlasu Vrchařské koruny, která na daném území působí. V případě že území zatím není oficiálně obsazeno, podléhá tento zájem souhlasu držitele ochranné známky.
  • Každá Vrchařská koruna vede k svému projektu webové stránky a facebookový profil.
  • Na svých webových stránkách jsou Vrchařské koruny povinny propagovat tento rozcestník Vrchařských korun cyklistů včetně uvedení jeho webových stránek https://vk-bike.eu.