Vrchařská koruna Vysočiny

Vrchařská koruna Vysočiny

Oblast působnosti: Vysočina
Hlavní organizátorka: Lenka Víchová
Web: www.vkvys.cz
E-mail: vkvysociny@gmail.com

Informace

Založena 2015